Procedury badania

Badania przesiewowe

W przypadku zainteresowania udziałem w badaniu i jeżeli w danej okolicy znajduje się szpital uczestniczący w badaniu, najpierw należy podpisać formularz zgody.Następnie w szpitalu zostaną przeprowadzone badania w celu sprawdzenia, czy spełnia Pan/Pani wszystkie kryteria udziału w badaniu.

Pobranie szpiku kostnego

Jeżeli jest Pan/Pani odpowiednim kandydatem do udziału w badaniu, zostanie Pan/Pani poproszony(-a) o przyjście do szpitala na pobranie szpiku kostnego.Po pomyślnym pobraniu szpiku kostnego zostanie Pan/Pani przydzielony(-a) w sposób losowy (jak podczas ciągnięcia słomek) do grupy otrzymującej REX-001 lub placebo.Szpik kostny zostanie pobrany igłą i strzykawką z kilku miejsc kości miednicy.Próbka szpiku kostnego zostanie przesłana do zakładu produkcyjnego w celu przygotowania produktu terapeutycznego.

Leczenie

Mniej więcej dwa dni po pobraniu szpiku kostnego otrzyma Pan/Pani REX-001 lub placebo w postaci jednorazowego wlewu do nogi.Pozostanie Pan/Pani na co najmniej 24 godziny w szpitalu w celu monitorowania Pana/Pani stanu po wlewie.

Dalsza obserwacja

Po leczeniu zostanie Pan/Pani poproszony(-a) o przyjście do szpitala 8 razy w ciągu 2 lat w celu monitorowania stanu zdrowia.

CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Proszę sprawdzić, czy kwalifikuje się Pan/Pani do badania i dowiedzieć się więcej o ośrodkach uczestniczących w badaniu.

Sprawdź teraz!