Onderzoeksprocedures

Screening

Indien u interesse hebt om deel te nemen aan het onderzoek en er een deelnemend ziekenhuis bij u in de buurt is, zullen we u eerst vragen om een toestemmingsformulier te ondertekenen. Daarna wordt u in het ziekenhuis onderzocht om te bekijken of u aan alle voorwaarden voor deelname aan het onderzoek voldoet.

Beenmergafname

Indien u een geschikte kandidaat bent om aan dit onderzoek deel te nemen, zullen we u vragen om naar het ziekenhuis te komen om beenmerg bij u af te nemen. Het beenmerg wordt afgenomen met een spuit en een naald uit verschillende plaatsen van het bekken. Het verzamelde beenmerg wordt opgestuurd naar een productievestiging om REX-001te maken.

Behandeling

Ongeveer twee dagen na de afname van het beenmerg, krijgt u de behandeling met REX-001 of placebo toegediend via een infusie in uw been. Na het infuus blijft u minstens 24 uur in het ziekenhuis om erop toe te zien dat alles goed met u gaat.

Opvolging

Nadat u de behandeling hebt gekregen, zullen we u vragen om gedurende een periode van 2 jaar in totaal 8 keer naar het ziekenhuis terug te komen voor controle.

KAN IK DEELNEMEN?

Kijk nu of u aan dit onderzoekkunt deelnemen en welke centra er deelnemen.

Kan ik deelnemen?