Celtherapie

Een celtherapie is een type behandeling die bestaat uit het toedienen van menselijke cellen aan patiënten als behandelingsoptie voor het verbeteren van de ziektestatus. De laatste jaren zijn er meerdere celtherapieën goedgekeurd voor het behandelen van diverse ziekten, bijvoorbeeld voor bepaalde soorten bloedkanker.

Tot op heden is er echter nog geen celtherapie goedgekeurd voor het behandelen van kritische ischemie.

Celtherapieën worden gemaakt van levende menselijke cellen die van de patiënt zelf worden verkregen (zoals bij REX-001in dit onderzoek) of van een donor. Er bestaan veel verschillende soorten cellen, die allemaal een verschillende rol vervullen in ons lichaam. Afhankelijk van de ziekte, worden specifieke soorten cellen verzameld en als celtherapie gebruikt. Over het algemeen worden de verzamelde cellen na de afname verwerkt in een laboratorium, voordat ze gebruikt worden om een patiënt te behandelen.