Hodnocená léčba REX-001

Co je REX-001?

Přípravek REX-001 je buněčnou terapií, která je založena na buňkách odebraných z kostní dřeně pacienta. Buňky kostní dřeně budou odebrány z pánevní kosti. Tento zákrok bude proveden při lokální nebo celkové anestézii.

Po odběru budou buňky kostní dřeně odeslány do jednoho ze dvou výrobních zařízení. Ve výrobním zařízení budou tyto buňky roztříděny na ty, od kterých se očekává, že zlepší stav stávajících krevních cév, a na ty, které by měly stimulovat tvorbu nových krevních cév, a výsledkem bude přípravek REX-001.

Výrobní zařízení odešle buněčnou terapii REX-001 zpět do zdravotnického zařízení. Ve zdravotnickém zařízení budou tyto buňky zavedeny pacientovi do krevní cévy v oblasti kolene. Přípravek REX-001 je podáván tenkým vedením zavedeným do cévy v třísle nebo v paži. Pacientům bude podán přípravek
REX-001 pouze jednou.

Jak přípravek REX-001 funguje?

Přípravek REX-001 obsahuje vysokou koncentraci buněk, které jsou důležité pro tvorbu nových krevních cév a posílení stávajících krevních cév.

Podáním přípravku REX-001 v blízkosti místa v noze, kde jsou cévy neprůchodné, by mělo dojít k tomu, že buňky obsažené v přípravku REX-001 zlepší stav stávajícího krevního řečiště a podpoří růst nových krevních cév obtokem zúžených krevních cév.

V rámci předchozích klinických studií bylo prokázáno, že průtok krve chodidlem a prsty u nohou může být případně obnoven v řádu týdnů až měsíců , což má za následek vymizení klidové bolesti a zhojení vředů.