Procedury v rámci studie

Screening

Máte-li zájem se studie zúčastnit a je-li ve Vaší oblasti zdravotnické zařízení, které se studie účastní, budete nejprve požádáni, abyste podepsali formulář souhlasu. Poté budete vyšetřeni ve zdravotnickém zařízení, aby bylo ověřeno, že splňujete kritéria pro zařazení do studie.

Odběr kostní dřeně

Budete-li vhodným kandidátem na zařazení do studie, budete požádáni, abyste se dostavili do zdravotnického zařízení za účelem odběru kostní dřeně. Po úspěšném odběru kostní dřeně budete náhodným výběrem (jako při losování) zařazeni buď do skupiny, které bude podáván přípravek REX-001, nebo do skupiny, které bude podáváno placebo. Kostní dřeň bude odebrána stříkačkou a jehlou z několika míst pánevní kosti. Vzorek kostní dřeně bude odeslán výrobnímu zařízení za účelem přípravy léčebného produktu.

Léčba

Po uplynutí přibližně dvou dnů od data odběru kostní dřeně Vám bude podán přípravek REX-001 nebo placebo formou jedné infuze do nohy. Ve zdravotnickém zařízení zůstanete po dobu nejméně 24 hodin za účelem sledování Vašeho stavu po infuzi.

Následné sledování

Po podání terapie budete požádáni, abyste se dostavili do nemocnice 8krát v průběhu dvou let za účelem sledování Vašeho stavu.

MOHU SE ZÚČASTNIT?

Ověřte si, zda byste se mohli zúčastnit této studie, a získejte informace o zdravotnických zařízeních, která se studie účastní.

Provést ověření nyní!