Je-li Vaše odpověď „Ano“, můžete být kandidátem pro zařazení do klinického hodnocení zaměřeného na léčbu kritické končetinové ischemie (KKI). V této studii s názvem „Salamander“ se zkoumá inovační buněčná terapie.

Mezi příznaky kritické končetinové ischemie patří:

    silná palčivá bolest v nohách a chodidlech, která přetrvává, i když jste v klidu
    kůže je bledá, lesklá, hladká a suchá
    rány a vředy (otevřené boláky) na chodidlech a nohách, které se nehojí
    ztráta svalové hmoty v nohách
    kůže na prstech u nohou nebo na dolních končetinách je studená a necitlivá, následně červená a poté černá, případně začnou končetiny otékat a mokvat, přičemž vzniká velmi siný zápach a silné bolesti (gangréna)

Tato studie má vyhodnotit účinky nové buněčné terapie, která je připravována z buněk Vaší vlastní kostní dřeně. Tato studie zkoumá experimentální přípravek s názvem REX-001.

Přípravek REX-001 by měl odstranit klidovou bolest, kterou pacienti případně pociťují, a také vyhojit rány na prstech u nohou nebo chodidlech. Vzhledem k tomu, že přípravek REX-001 sestává z buněk odebraných z kostní dřeně pacienta, předpokládá se, že dojde ke zlepšení kvality stávajících krevních cév a ke stimulaci tvorby nových krevních cév. Výsledkem by mělo být významné zlepšení průtoku krve v noze pacienta.

Klikněte na Kritická končetinová ischemie, kde je uvedeno více informací o tomto onemocnění. Nebo klikněte na Informace o klinickém hodnocení, kde si můžete přečíst více o tomto klinickém hodnocení.

MOHU SE ZÚČASTNIT?

Ověřte si, zda byste se mohli zúčastnit této studie, a získejte informace o zdravotnických zařízeních, která se studie účastní.

Provést ověření nyní!