Je-li Vaše odpověď „Ano“, můžete být kandidátem pro zařazení do klinického hodnocení zaměřeného na léčbu kritické končetinové ischemie (KKI). V této studii s názvem „Salamander“ se zkoumá inovační buněčná terapie.

Tato studie má vyhodnotit účinky nové buněčné terapie, která je připravována z buněk Vaší vlastní kostní dřeně. Tato studie zkoumá experimentální přípravek s názvem REX-001.

Přípravek REX-001 by měl odstranit klidovou bolest, kterou pacienti případně pociťují, a také vyhojit rány na prstech u nohou nebo chodidlech. Vzhledem k tomu, že přípravek REX-001 sestává z buněk odebraných z kostní dřeně pacienta, předpokládá se, že dojde ke zlepšení kvality stávajících krevních cév a ke stimulaci tvorby nových krevních cév. Výsledkem by mělo být významné zlepšení průtoku krve v noze pacienta.

Klikněte na Kritická končetinová ischemie, kde je uvedeno více informací o tomto onemocnění. Nebo klikněte na Informace o klinickém hodnocení, kde si můžete přečíst více o tomto klinickém hodnocení.

MOHU SE ZÚČASTNIT?

Ověřte si, zda byste se mohli zúčastnit této studie, a získejte informace o zdravotnických zařízeních, která se studie účastní.

Provést ověření nyní!