Buněčná terapie

Buněčná terapie je druhem léčby postaveným na buňkách, které jsou podávány pacientům v rámci možnosti léčby určené ke zlepšení stavu jejich onemocnění. V posledních letech bylo schváleno k léčbě vícero buněčných terapií určených k léčbě různých onemocnění například k léčbě určitých nádorových onemocnění krve.

Do dnešního dne však nebyla schválena žádná buněčná terapie určená k léčbě kritické končetinové ischemie.

Buněčné terapie se připravují z živých lidských buněk získaných od pacienta (jako je například přípravek REX-001, který je zkoumán v rámci této studie) nebo od dárce. Existuje mnoho různých druhů buněk s různými funkcemi v lidském těle a některé z nich by mohly hrát důležitou roli při léčbě určitých onemocnění. Podle druhu onemocnění jsou za účelem přípravy buněčné terapie odebrány konkrétní druhy buněk. Obecně platí, že odebrané buňky se po odběru zpracovávají v laboratoři, a teprve poté jsou použity k léčbě pacienta.